Program conversie profesionala

Programe de formare continua

Fise disciplina - nivel Master

Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - Departamentul de Științe ale Educației

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica

Denumire disciplina Cod diciplina
Tipologia relaţiilor interpersonale şi rezolvarea conflictelor PMR4102
Dezvoltarea capacităţilor cognitive şi metacognitive de învăţare; abordări teoretice şi metodologice PMR4103
Teoria şi metodologia consilierii şcolare PMR4104
Programe de consiliere școlară de grup pentru elevi și profesori PMR4156
Management și leadership educațional PMR4150
Modele şi tehnici de dezvoltare personală şi socială PMR4105
Pedagogia formării şi schimbării atitudinilor PMR4106
Teoria și practica cercetării pedagogice PMR4107
Intervenţii personalizate în dificultăţile de învăţare PMR4109
Personalitatea şi competenţele educatorului PMR4110
Strategii și programe de dezvoltare socio-emoțională PMR4155
Managementul timpului și stresului școlar PMR4126
Noile educaţii PMR4111
Violenţa în şcoală şi societate - intervenţie şi prevenţie PMR4112
Pedagogia familiei și consilierea părinților (în limba engleză) PME4116
Management curricular PMR4113
Idei şi doctrine fundamentale în ştiinţele educaţiei PMR4114
Educaţie şi consiliere pentru carieră PMR4117
Pedagogia comunităților școlare PMR4127
Consultanţa educaţională pentru profesori, elevi şi părinţi PMR3216
Managementul activităţilor extracurriculare PMR4118
Dezvoltări în pedagogia contemporană - pedagogia pentru competențe (în limba engleză) PME4120
Tehnologii informatice şi de comunicare (TIC) aplicate în ştiinţele educaţiei PMR4122
Teorii şi tehnici avansate de consiliere educaţională PMR4123
Practică de profil şi studii de caz PMR4124
Tendințe în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice PMR4128
Programe de intervenţie pentru integrarea copiilor şi tinerilor cu tulburări emoţionale şi comportamentale PMR4119
Programe de intervenţie psihopedagogică la copiii cu ADHD PMR4125

Management educational

Denumire disciplina Cod diciplina
Managementul calităţii în educaţie PMR3217
Managementul comunicării organizționale și al relațiilor publice PMR4138
Cultura organizațională PMR4142
Teorii și practici în managementul educațional PMR4149
Legislație școlară PMR4152
Pedagogia formării şi schimbării atitudinilor PMR4106
Educația grupurilor dezavantajate (minorități etnice, grupuri vulnerabile) PMR4143
Teoria și practica cercetării pedagogice PMR4107
Orientări în filosofia contemporană a educației PMR4145
Leadership și management strategic PMR4146
Managementul schimbării și al situațiilor de criză PMR4147
Anteprenoriat în educație PMR4151
Consultanţa educaţională pentru profesori, elevi şi părinţi PMR3216
Violenţa în şcoală şi societate - intervenţie şi prevenţie PMR4112
Managementul situațiilor de învățare PME4140
Management curricular PMR4113
Dezvoltarea profesională și manegmentul carierei didactice PMR4129
Marketingul instituțiilor de educație PMR4130
Managementul resurselor umane, materiale, procedurale PMR4141
Educaţie şi consiliere pentru carieră PMR4117
Managementul activităților extracurriculare și de tip after-school PMR4135
Mentoring și coaching educațional PME4132
Tehnologii informatice şi de comunicare (TIC) aplicate în ştiinţele educaţiei PMR4122
Evaluarea internă și externă a instituțiilor de învățământ PMR4131
Practică de profil PMR4133
Managementul programelor și proiectelor educaționale PMR4144
Etică și deontologie managerială PMR4137
Parteneriatul școală-familie-comunitate PMR4148