Program conversie profesionala

Programe de formare continua

Bine ați venit la Departamentul de Științe ale Educației!

Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - Departamentul de Științe ale Educației


Desfășurarea activităților didactice pentru semestrul I al anului universitar 2021/2022 - Departamentul de Științe ale Educației

Nivel Licență
specializarea Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar, Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar - extensiile universitare Năsăud, Târgu Mureș linia română, Sighetu Marmației, Reșița, Pedagogie – susținerea online a activităților didactice (conectare prin aplicația Microsoft Teams)
Practica pedagogică (anii I-III) se va desfășura on-site, în funcție de decizia inspectoratelor școlare

Nivel Master
specializarile Consiliere școlară și asistență psihopedagogică (IF, IFR), Management educațional– susținerea online a activităților didactice (conectare prin aplicația Microsoft Teams)
Practica pedagogică se va desfășura on-site, în funcție de decizia inspectoratelor școlare


Scurt istoric

Învățământul superior în domeniul Științe ale educației funcționează în Cluj încă de la înființarea Universității Daciei Superioare, în 1919. Onisifor Ghibu (promotor al pedagogiei româneşti şi al educației în limba română) şi Vladimir Ghidionescu (promotor al pedagogiei experimentale) conduceau Catedrele I şi II de Pedagogie de la acea vreme precum şi Laboratorul de pedagogie şi Seminarul Pedagogic Universitar. Primele specializări didactice oferite de catedrele pedagogice clujene au fost Pedagogia şi Seminarul Pedagogic destinat studenților altor facultăți. După o perioadă de constrângeri politice şi administrative, în 1990 a fost reînființată specializarea „Pedagogie”, care funcționează şi astăzi. În perioada 1991-2003, specializarea „Pedagogie” a funcționat în regim de dublă specializare, cu Limba și literatura română. Astăzi, Departamentul de Științe ale Educației oferă două specializari de nivel licenta, Pedagogie şi Pedagogia învățământului primar şi preşcolar, învățământ cu frecventa și învățământ la distanță iar la nivel master Master în Management Educațional, Master în Consiliere şcolară şi asistență psihopedagogică. Totodată, Departamentul de Ştiinte ale Educației oferă studii doctorale în domeniul Ştiintelor educației, prin Școala doctorală: Educație, Reflecție, Dezvoltare. La nivel regional, pe lângă oferta specializărilor în municipiul Cluj-Napoca, Departamentul de Ştiinte ale Educației oferă studii de nivel licență la specializarea Pedagogia învățământului primar şi preşcolar în cadrul extensiilor facultății de Psihologie şi Ştiinte ale Educației in localitățile Târgu Mureş, Năsăud, Sighetu Marmatiei şi Reșița.

student la pedagogie
admitere pedagogie

Admitere 2021

Perioada de înscrieri, pentru sesiunea de admitere din vară, este: 12-17 iulie 2021.