Program conversie profesionala

Programe de formare continua

Anunțuri

Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - Departamentul de Științe ale Educației

Conferinţa naţională „Creativitate şi inovaţie în educaţie”

CONFERINȚA NAȚIONALĂ „CREATIVITATE Șl INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”
CU TEMA: „TEHNOLOGIA VIITORULUI SAU VIITORUL TEHNOLOGIEI”
Târgu Mureș, 24-25 mai 2024

 

Casa Corpului Didactic Mureş şi Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureş - partener gazdă,

în parteneriat cu
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca - Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureş,
Universitatea „Sapientia”,
Universitatea de Arte din Târgu Mureş,
cu sprijinul ISJ Mureş şi al altor organizaţii interesate în domeniul educaţiei şi cercetării,

organizează
a XI-a ediţie a Conferinţei naţionale „Creativitate şi inovaţie în educaţie”,
„Tehnologia viitorului sau viitorul tehnologiei”
în perioada 24-25 mai 2024,
la Centrul UNiX al UMFST, Târgu Mureş, str. Victor Babeş nr. 15

OBIECTIVE:

 • Promovarea demersului didactic creativ, inovativ ca expresie a activității de formare continuă și a dezvoltării profesionale;
 • Promovarea exemplelor de bune practici în contextul învățării față în față și online.

Conferința se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar (învățământ preșcolar, învățământ primar, învățământ gimnazial, învățământ liceal, consilieri şcolari, psihologi, psihopedagogi, învățământ special, profesori documentariști și bibliotecari, alte categorii), din ţară şi din străinătate.

ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR

Înscrierea participanților și încărcarea lucrărilor se poate realiza până la data de 10.05.2024 accesând formularul de înscriere de pe pagina https://forms.gle/M6CA2iZLFW7ipsr66 sau codul QR de pe afişul conferinţei.

Contribuția de participare este de 250 RON/participant unic cu lucrare, sau coautor, sau cu opţiune pentru achiziţionare individuală de volum, 200 RON/participant fără lucrare, prezentările în plen şi lucrările urmând a fi publicate în volumul conferinței, înregistrat cu ISBN la o editură de prestigiu.

Contribuția de participare / persoană înscrisă poate fi virată în contul CCD Mureș (CIF 4323390), R031TREZ47620E335000XXXX deschis la Trezoreria Târgu Mureș (cu mențiunea conferința CIE 2024), până la data de 10.05.2024. Plata poate fi efectuată în numerar sau cu card bancar, inclusiv cardul „Prima de carieră didactică”, la sediul instituţiei, până la data de 10.05.2024. În mod excepţional, pentru persoanele înscrise în termenul stabilit, cu angajament ferm de participare, taxa poate fi achitată cu card şi în prima zi a conferinţei, la sediul CCD Mureş.

O bună organizare a lucrărilor acestei conferințe, impune respectarea termenelor precizate, precum și participarea directă a celor înscriși.

SECȚIUNILE Șl PROGRAMUL CONFERINȚEI

Programul de desfășurare al conferinței va fi afișat pe pagina web a instituţiei, la adresa http://www.ccdmures.ro/index.php?xy=cie și trimis pe adresele de e-mail ale participanților. Gruparea lucrărilor pe secțiuni se va face în funcție de disciplinele/domeniile abordate și de numărul lucrărilor înscrise.

Secţiunile previzionate sunt următoarele:

 1. Învăţământ primar (în limba română/ în limba maghiară)
 2. Învăţământ preşcolar (în limba română/ în limba maghiară)
 3. Limbă şi comunicare (Limba română, Limba maghiară, Limbi moderne)
 4. Management educaţional / Mentorat didactic / Proiecte europene
 5. Matematică şi ştiinţe
 6. Geografie / Istorie
 7. Discipline socio-umane / Religie / Arte/ Educaţie fizică şi sport
 8. Învăţământ profesional / tehnologic / postliceal
 9. Consiliere / psihologie / învățământ special
 10. Biblioteconomie şi documentare

În situaţia înscrierii de lucrări în limba maghiară la secţiunile 4-10, se va organiza o secţiune distinctă pentru prezentări în limba maghiară

NORME DE REDACTARE A LUCRĂRII:

Pentru identificarea operativă a lucrărilor, fișierele încărcate vor fi salvate cu următorul tip de denumire: nume_prenume_sectiune.docx sau nume_prenume_sectiune.doc. Denumirea fișierului nu va depăși 50 de caractere, (model: pop_maria_limba_si_comunicare.docx sau popescu_ion matematica_si_stiinte.doc).

Materialele trimise trebuie să conțină contribuții personale. Lucrările pot avea cel mult doi autori. Pentru o singură contribuţie se primește un singur volum, indiferent de numărul autorilor unui articol. Pentru lucrările redactate în altă limbă decât limba română, se solicită traducerea titlului lucrării în limba română și realizarea unui rezumat al lucrării, maximum 10 rânduri, redactat în limba română. Redactarea lucrării se realizează în format Office Word (*.docx, *.doc), A 4, font Times New Roman, dimensiune 12, spațiere la un rând, cu margini egale de 20 mm, cu diacritice. Titlul lucrării se scrie cu majuscule, centrat, la două rânduri față de marginea de sus a paginii. Sub titlu se precizează: profesia, numele și prenumele autorului, instituția, localitatea, județul. La finalul lucrării, se consemnează, obligatoriu, bibliografia, în stil APA, după cum urmează: nume, prenume autor/autori (anul publicării), titlul lucrării, editura, localitatea, eventual link de acces spre sursele web. Lucrarea și rezumatul se redactează și se salvează în cadrul aceluiași fișier editabil, nu în fișiere separate.

Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor, corectitudinea gramaticală, ortografie aparține în totalitate autorilor, lucrările vor fi verificate utilizând un program de antiplagiat. Lucrările care se abat de la normele de tehnoredactare precizate sau nu corespund condițiilor mai sus-formulate, vor fi respinse. Pentru prezentarea lucrărilor în secțiuni, recomandăm autorilor să se rezume la un număr de slide-uri care să permită expunerea în cel mult 10 minute.

Creativitate şi inovaţie în educaţie - Tehnologia viitorului sau viitorul tehnologiei

Vă invităm cordial să vă alăturați nouă la această conferință devenită o tradiţie, unde vom explora împreună provocările și oportunitățile aduse de evoluția tehnologiei în domeniul educației. Prin participarea dumneavoastră, veți contribui la schimburi de idei și perspective care vor contura direcția educației viitorului. Vă așteptăm cu nerăbdare să fim parte din această experiență memorabilă și să construim împreună viitorul educației prin creativitate și inovație!


<< Intoarce-te la pagina anteriara

Acest site utilizeaza cookie-uri numai pentru a facilita navigarea si imbunatatirea experientei in site. Prin continuarea navigarii pe acest site, va exprimati acordul pentru stocarea datelor de tip cookie.  Accept