Program conversie profesionala

Programe de formare continua

Fise disciplina - nivel Licenta

Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - Departamentul de Științe ale Educației

Denumire disciplina Cod diciplina
Fundamentele psihologiei PLR1064
Fundamentele psihopedagogiei speciale PLR2101
Fundamentele pedagogiei PLR3101
Managementul activităţii intelectuale şi al învăţării eficiente PLR3102
Tehnologia informaţiei şi comunicării PLR3103
Practică pedagogică 1 PLR3108
Educaţie fizică 1 YLU0011
Educaţia şi mass-media PLR3104
Istoria pedagogiei româneşti PLR3105
Asistența și protecția drepturilor copilului PLR3624
Limba engleză 1 LLU0011
Psihologia educaţiei şi elemente de psihologia dezvoltării PLR1070
Teoria educaţiei PLR3201
Teoria şi metodologia curriculumului PLR3202
Practică pedagogică 2 PLR3209
Marketing educaţional PLR3404
Istoria doctrinelor pedagogice PLR3632
Educaţie fizică 2 YLU0012
Documentare şi utilizarea bazelor de date PLR3207
Etică şi deontologie profesională PLR4414
Educaţie interculturală PLR4606
Limba engleză 2 LLU0021
Teoria şi metodologia instruirii PLR3301
Teoria şi metodologia evaluării didactice PLR3302
Pedagogia comunicării PLR3303
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar PLR3305
Practică pedagogică 3 PLR3310
Educația adulților PLR3613
Pedagogia jocului PLR4411
Strategii de dezvoltare a gândirii critice PLR3204
Sociologie educaţională PLR3205
Didactica activităţilor extracurriculare PLR4415
Instruire asistată de calculator şi platforme educaţionale on-line PLR3402
Alternative educaţionale PLR3406
Practică pedagogică 4 PLR3411
Managementul clasei/grupei PLR3614
Metodologia cercetării în științele educației PLR3615
Educaţia incluzivă a elevilor cu cerinţe educative speciale PLR4412
Educaţie timpurie PLR4413
Strategii de dezvoltare personală în învăţământul primar şi preşcolar PLR4416
Psihopedagogia creativității PLR4426
Didactica activităților din grupele combinate și învățământul simultan PLR4437
Educația prin teatru PLR4438

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar - an 3

Denumire disciplina Cod diciplina
Literatură română şi literatură pentru copii (tehnici de povestire şi elemente de dramatizare) PLR3501
Limba română PLR3502
Matematică PLR3504
Practică pedagogică - învăţământ preşcolar (toate domeniile de conţinut) PLR3507
Didactica limbii şi literaturii române şi a activităţilor din domeniul "Limbă şi comunicare" PLR4427
Didactica matematicii PLR4428
Didactica educaţiei fizice şi psihomotorii (învăţământ primar şi preşcolar) PLR4429
Educaţie parentală PLR3509
Pedagogie interactivă PLR4503
Educaţia permanentă şi autoeducaţia PLR4506
Dezvoltare curriculară şi învăţare bazată pe proiect PLR3401
Practică pedagogică - învăţământ primar (toate ariile curriculare) PLR3608
Didactica Domeniului Om și societate (învățământ primar și preșcolar) PLR3621
Istorie și didactica istoriei PLR3620
Știinţe şi didactica domeniului științe (învăţământ primar şi preşcolar) PLR3623
Geografie și didactica predării geografiei PLR3622
Muzică şi didactica educaţiei muzicale (învăţământ primar şi preşcolar) PLR4432
Educaţie plastică şi didactica educaţiei plastice şi a activităţilor din domeniul "Estetic şi creativ" PLR4433
Didactica educaţiei tehnologice PLR4434
Filosofia educatiei PLR4435
Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare PLR2601
Strategii de alfabetizare timpurie PLR4417
Pedagogia comunităţii. Parteneriate socio-educaţionale PLR4418
Acest site utilizeaza cookie-uri numai pentru a facilita navigarea si imbunatatirea experientei in site. Prin continuarea navigarii pe acest site, va exprimati acordul pentru stocarea datelor de tip cookie.  Accept