Program conversie profesionala

Programe de formare continua

Conversie Profesionala in Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar

Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - Departamentul de Științe ale Educației

Prezentarea Programului

conversie pipp

Programul de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în specializarea „Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar” forma de învățământ la distanță se încadrează în domeniul „Ştiinţe ale Educaţiei” și face parte din oferta curriculară a Departamentului de Științe ale Educației. Specializarea asigură formarea pentru specialişti în învăţământ, în calificările:

 • Profesor în învățământul primar COR 234101
 • Profesor în învățământul preșcolar COR 234201

Grupul ţintă căruia se adresează

Numai CADRELOR DIDACTICE, cu diplomă de licenţă în diverse specializări, care doresc să se specializeze în Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

Date program

Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă
Locații: Cluj-Napoca & Reșița
Durata: 2 ani (4 semestre)
Număr de locuri: 150/ locație

Relatii suplimentare

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, str. Sindicatelor, nr. 7, Cluj-Napoca
Telefon: 0264-405337

Lucrarea de absolvire

Inscrierea candidatilor

ADMITEREA la programul de conversie profesională se va face pe baza mediei de pe diploma de licenţă şi în baza unei adeverinţe din care să rezulte încadrarea candidaţilor în învăţământului preuniversitar, pentru anul școlar curent, adeverință vizată de inspectorul școlar general si ștampila ISJ. Înscrierea se realizează online.
>> Detalii admitere

Criterii de selecţie pentru admitere

Media examenului de licenţă. În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este media generală a anilor de studii universitare de licenţă

Perioada de înscriere

15-24 iulie 2024 (candidații admiși confirmă locul ocupat, în perioada: 26-30 iulie 2024);
09-20 septembrie 2024 (candidații admiși confirmă locul ocupat, în perioada: 23 septembrie-04 octombrie 2024).

Taxe

 1. Taxa de înscriere (300 lei) și taxa de procesare (50 lei) se achită online, cu cardul, în momentul înscrierii si depunerii actelor. Totalul taxei de admitere este de 350 lei.
 2. Taxa de școlarizare este de 3.600 lei/an.
  Confirmarea locului se realizeaza, după publicara listelor de admitere, prin plata pentru rata I (25% din taxa de școlarizare). Plata se poate face online, cu cardul, prin contul creat in timpul inscrierii.

Acte solicitate pentru înscriere

 • fişă de înscriere ( descarcă model);
 • adeverinţă de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat ( descarcă model), care menționează încadrarea pe anul școlar curent, adeverință vizată de inspectorul școlar general și ștampila ISJ;
 • diplomă de licenţă;
 • foaia matricolă/ supliment la diplomă, original si copie;
 • adeverință/ certificat/ diplomă absolvire program de formare psihopedagogică (nivel I)
 • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă);
 • certificat de naştere, original si copie;
 • carte de identitate;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie).
Acest site utilizeaza cookie-uri numai pentru a facilita navigarea si imbunatatirea experientei in site. Prin continuarea navigarii pe acest site, va exprimati acordul pentru stocarea datelor de tip cookie.  Accept