Program conversie profesionala

Programe de formare continua

Centrul de Consiliere Profesională și Consultanță Pedagogică

Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - Departamentul de Științe ale Educației

Prezentare

Centrul de Consiliere Profesională și Consultanță pedagogică (CCP) a fost creat în anul 2021, în cadrul Departamentului de Științe ale Educației, al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.Misiunea Centrului este aceea de a reprezenta punctul de interfață dintre Departamentul de Științe ale Educației și comunitatea academică și profesională: instituții publice furnizoare de educație, alumni ai specializărilor pedagogice, studenți etc.
     Obiectul de activitate al CCP este acela de a furniza sprijin academic studenților specializărilor nivel licență, masterat și doctorat din cadrul Departamentului de Științe ale Educației, precum și servicii de consultanță pedagogică absolvenților Departamentului, dar și cadrelor didactice care profesează deja în domeniu, chiar dacă nu sunt absolvenți ai programelor noastre.
     Actiunile Centrului de Consiliere profesională și Consultanță pedagogică vizează inițierea, derularea și monitorizarea unor proiecte ce au ca scop sprijinul academic al studenților și sprijinul profesional al absolvenților care profesează în domeniul educațional. Activitatea centrului presupune, de asemenea, facilitarea schimbului de bune practici atât la nivel de universitate, cât și cu instituții de profil din România și străinatate.
     Totodata, ne propunem implicarea în comunitate prin acțiuni sociale, sprijin educațional, voluntariat educațional sau alte activități în conformitate cu nevoile identificate pe parcurs.

Evenimente

     Evenimente viitoare, în desfășurare sau o arhivă a evenimentelor științifice organizate prin implicarea centrului pot fi consultate în secțiunea dedicată:
Program EduWeek 2024

Conducerea centrului

     Centrul se află în subordinea Departamentului de Științe ale Educației si este condus de către:

 • un Coordonator domeniu Consiliere profesională, lect. univ. dr. Crișan Claudia, mail: claudia.crisan@ubbcluj.ro
 • un Coordonator domeniu Consultanță pedagogică, conf. univ. dr. Muste Delia, mail: delia.muste@ubbcluj.ro

Urmăriți-ne pe FB

Rolul centrului

Rolul Centrului de Consiliere profesională și Consultanță pedagogică este acela de a:

 • furniza servicii specializate de consiliere profesională și consultanță pedagogică pentru studenții și alumnii UBB din domeniul educațional;
 • organiza evenimente ce vizează o mai bună pregătire a acestora în vederea inserției pe piața muncii
 • contribui la reducerea abandonului universitar cauzat de motive academice sau de motive personale și de adaptare la mediul universitar;
 • iniția, derula și monitoriza proiectele aprobate de Conducerea Centrului
 • gestiona relaţiile cu comunitatea profesională

Adresabilitatea serviciilor centrului

Serviciile Centrului de Consiliere profesională și Consultanță Psihopedagogică se adresează următoarelor categorii:

 • studenți de la Specializările Departamentului de Științe ale Educației, din locația Cluj-Napoca și extensiile universitare
 • masteranzi de la Specializările Departamentului de Științe ale Educației, din locația Cluj-Napoca și Extensiile Universitare
 • doctoranzi ai Scolii Doctorale Educatie, Reflecție, Dezvoltare, din cadrul Departamentului de Științe ale Educației
 • absolvenților specializărilor Departamentului de Științe ale Educației, care profesează în domeniul educațional
 • profesioniștilor în domeniul educațional
 • managerilor instituțiilor furnizoare de educație

Activitatea centrului

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Centrul de Consiliere profesională și Consultanță Pedagogică își desfășoară activitatea pe următoarele direcții:

Direcția consiliere profesională
 1. desfăşoară activităţi de informare și consiliere a studenților și absolvenților cu privire la specificul activităților didactice
 2. organizează workshop-uri, training-uri și grupuri de suport, în vederea asistării studenţilor/absolvenților în dezvoltarea aptitudinilor personale şi profesionale necesare profesării în mediul educațional;
 3. organizează evenimente specifice precum workshop-uri, conferințe, dezbateri, discuți în panel , focus-grupuri, dezbateri
 4. ține legătura cu alte centre de profil din țară și străinătate;
Direcția consultanță pedagogică
 1. menține comunicarea cu absolvenții specializărilor Departamentului de Științe ale Educației (licență, masterat, doctorat) care activează în domeniul educațional;
 2. identifică şi dezvoltă oportunităţi de implicare pentru absolvenţi, facilitând totodată dezvoltarea relaţiei cu studenții specializărilor Departamentului;
 3. coordonează relația cu aceștia la nivel de Departament;
 4. dezvoltă o bază de date cu informații relevante pentru proiectele propuse și acțiunile ce urmează să se realizeze;
 5. elaborează constant secvențe informative, promovate prin retelele de socializate și situl Centrului
 6. stabilește relații de colaborare cu mediul profesional și consolidează parteneriatele deja existente
Acest site utilizeaza cookie-uri numai pentru a facilita navigarea si imbunatatirea experientei in site. Prin continuarea navigarii pe acest site, va exprimati acordul pentru stocarea datelor de tip cookie.  Accept