Program conversie profesionala

Programe de formare continua

Licenta

Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - Departamentul de Științe ale Educației

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar

specializare invatamant primar si prescolar

Titlu de absolvire: Licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei
Denumire calificare: Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
Cod calificare: L40803007030
Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din România)
Profesor în învăţământul primar; Profesor în învăţământul preşcolar; Profesor în învăţământul preşcolar; Mentor; Consilier şcolar; Dezvoltator de e-learning; Consilier învăţământ; Referent de specialitate învăţământ; Consilier pentru tineret.

Fisele disciplinelor


Pedagogie

specializare pedagogie

Titlu de absolvire: Licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei
Denumire calificare: Pedagogie
Cod calificare: L40803007010
Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din România)
Consilier şcolar; Mentor; Profesor în învăţământul gimnazial; Dezvoltator de e-learning; Consilier învăţământ; Referent de specialitate învăţământ; Consilier pentru tineret; Profesor în învăţământul liceal, postliceal.

Fisele disciplinelor