Program conversie profesionala

Programe de formare continua

Conversie Profesionala in Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar

Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - Departamentul de Științe ale Educației

Prezentarea Programului

conversie pipp

Programul de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în specializarea „Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar” forma de învățământ la distanță se încadrează în domeniul „Ştiinţe ale Educaţiei” și face parte din oferta curriculară a Departamentului de Științe ale Educației. Specializarea asigură formarea pentru specialişti în învăţământ, în calificările:

 • Profesor în învățământul primar COR 234101;
 • Profesor în învăţământul preşcolar COR 234201;
 • Mentor COR 235902;
 • Asistent de cercetare în pedagogie COR 235102;
 • Consilier învăţământ COR 235103;
 • Expert învăţământ COR 235104;
 • Referent de specialitate învăţământ COR 235106;
 • Consilier şcolar COR 235903;
 • Inspector şcolar COR 235105;

Grupul ţintă căruia se adresează

Numai CADRELOR DIDACTICE, cu diplomă de licenţă în diverse specializări, care doresc să se specializeze în Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

Date program

Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă
Durata: 2 ani (4 semestre)
Număr de locuri: 150

Relatii suplimentare

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, str. Sindicatelor, nr. 7, Cluj-Napoca
Telefon: 0264-405337

Lucrarea de absolvire

Inscrierea candidatilor

ADMITEREA la programul de conversie profesională se va face pe baza diplomei de licenţă şi în baza unei adeverinţe din care să rezulte încadrarea candidaţilor în învăţământului preuniversitar, adeverință vizată de inspectorul de specialitate/inspector scolar si stampila ISJ. Inscrierea se face online la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere
>> Detalii admitere

Criterii de selecţie pentru admitere

Media examenului de licenţă. În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este media generală a anilor de studii universitare de licenţă

Perioada de înscriere

.

Taxe

Taxa de înscriere (200 lei) și taxa de procesare (50 lei) se achită online, cu cardul, în momentul înscrierii si depunerii actelor.
Taxa de școlarizare este de 2.900 lei/an. Confirmarea locului se realizeaza prin plata pentru rata I, în valoare de 725 lei. Plata se poate face online, cu cardul, prin contul creat in timpul inscrierii.

Acte solicitate pentru înscriere

 

 • fişă de înscriere;
 • adeverinţă de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat, adeverință vizată de Inspectoratul Școlar Județean;
 • diplomă de licenţă, original si copie;
 • foaia matricolă/supliment la diplomă, original si copie;
 • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia, original si copie;
 • certificat de naştere, original si copie;
 • certificat de căsătorie, original si copie;
 • carte de identitate, original si copie;
 • trei fotografii tip buletin, color;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);
 • dosar plic.