Program conversie profesionala

Programe de formare continua

Conferința „Pedagogia diferențierii - resemnificări conceptuale și praxiologice actuale”

Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - Departamentul de Științe ale Educației

Conferința Pedagogia diferențierii - resemnificări conceptuale și praxiologice actuale,organizată la Centrul Universitar UBB din Reșița, se adresează cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, studenților, precum și tuturor celor interesați de problematica educației desfășurate în școală și în afara acesteia, atât din țară, cât și din străinătate.
Pedagogia diferențiată este o „pedagogie individualizată care recunoaște elevul ca o persoană având reprezentările sale proprii asupra situației de formare; o asemenea pedagogie se constituie ca fundament teoretic și practic al luptei cu eșecul școlar, cu orice formă de excludere” (Halina Przesmychi, 1991, p. 10)
Conferința Pedagogia diferențierii – resemnificări conceptuale și praxiologice actuale face parte din categoria programelor pentru abilitare funcţională, respectiv din Programele de instruire și de informare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor educaţiei pe teme prioritare ale educaţiei/managementului și se poate echivala cu credite profesionale transferabile pentru personalul didactic, la nivelul unității de învățământ în conformitate cu prevederile legale din Anexa nr. 3 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022, PROCEDURĂ SPECIFICĂ privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competenţelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcţională.

Înregistrare (termen limită: 28 aprilie 2023)

Pentru înregistrare este necesară parcurgerea a două etape, în următoarea ordine: (1) Plata taxei de participare și (2) Completarea formularului de înscriere:

Plata taxă participare Formular de înscriere

Programul conferinței:

 • 13:00 Deschiderea lucrărilor conferinței
 • 13:30 - 16:30 Keynote speakers
  • Prof. univ. dr. Ion Albulescu - Personalizarea învățării
  • Prof. univ. dr. Cristian Stan - Diferențierea pedagogică - necesitate și posibilitate
  • Conf. univ. dr. Horațiu Catalano - Didactica 3.0. - conectivism, gamificare și augmentare
  • Conf. univ. dr. Cătălin Glava - Adaptarea predării și învățării la specificul nativilor digitali
  • Lect. univ. dr. Daniel Andronache - Comunicarea sustenabilă în școală: o necesitate pentru construirea rezilienței sociale
  • Prof. Rosalia Pedone - Scuola di tutti. Scuola per tutti
 • 16:30 - 17:00 Prezentare de carte
 • 17:00 - 17:30 Coffee break
 • 17:30 - 18:30 Workshop-uri
Detalii
conferinta resita

Comitetul de organizare:

 • Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Științe ale Educației
  • Lect. univ. dr. Cristina Ispas
  • Conf. univ. dr. Lavinia Nițulescu
  • Conf. univ. dr. Gianina Prodan
  • Conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia
  • Lect. univ. dr. Alina Constantin
 • Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin
  • Prof. Ion-Lucian Miclău
  • Prof. Lavinia-Carina Pristavu
  • Prof. drd. Simona Voin
  • Prof. Manuela Terciu
  • Prof. Elena Pirtea
 • Colaboratori
  • Prof. Ramona Bogdan
  • Prof. Elena Blujdea
  • Dan Liuț
 • Accademia Piceno Aprutina dei Velati in Teramo (Italia)