Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației
© 2019, Departamentul de Științe ale Educației                                                                                                                                                                         

Bine ați venit

SCURT ISTORIC

Departamentul de Științe ale Educației Învățământul   superior   în   domeniul   Științe   ale   educației   funcționează   în Cluj    încă    de    la    înființarea    Universității    „Daciei    Superioare”,    în    1919. Onisifor   Ghibu   (promotor   al   pedagogiei   româneşti   şi   al   educației   în limba    română)    şi    Vladimir    Ghidionescu    (promotor    al    pedagogiei experimentale)   conduceau   Catedrele   I   şi   II   de   Pedagogie   de   la   acea vreme   precum   şi   Laboratorul   de   pedagogie   şi   Seminarul   Pedagogic Universitar.     Primele     specializări     didactice     oferite     de     catedrele pedagogice   clujene   au   fost   Pedagogia   şi   Seminarul   Pedagogic   destinat studenților   altor   facultăți.   După   o   perioadă   de   constrângeri   politice   şi administrative,    în    1990    a    fost    reînființată    specializarea    „Pedagogie”, care    funcționează    şi    astăzi.    În    perioada    1991-2003,    specializarea „Pedagogie”   a   funcționat   în   regim   de   dublă   specializare,   cu   „Limba   și literatura   română”.   Astăzi,   Departamentul   de   Științe   ale   Educației   oferă două     specializari     de     nivel     licenta,     „Pedagogie”     şi     „Pedagogia învățământului     primar     şi     preşcolar”,     învățământ     cu     frecventa     și învățământ    la    distanță    iar    la    nivel    master    “Master    în    Management Educațional”,        „Master        în        Consiliere        şcolară        şi        asistență psihopedagogică”.    Totodată,    Departamentul    de    Ştiinte    ale    Educației oferă   studii   doctorale   în   domeniul   „Ştiintelor   educației”,   prin   Școala doctorală:   “Educație,   Reflecție,   Dezvoltare”.   La   nivel   regional,   pe   lângă oferta    specializărilor    în    municipiul    Cluj-Napoca,    Departamentul    de Ştiinte    ale    Educației    oferă    studii    de    nivel    licență    la    specializarea „Pedagogia   învățământului   primar   şi   preşcolar”   în   cadrul   extensiilor facultății    de    Psihologie    şi    Ştiinte    ale    Educației    in    localitățile    Târgu- Mureş, Năsăud şi Sighetu-Marmatiei.

Educatia 21 Journal

Issue, No. 16/2018

© 2019, Departamentul de Științe ale Educației

Bine ați venit

SCURT ISTORIC

Departamentul de Științe ale Educației Învățământul      superior      în      domeniul      Științe      ale      educației funcționează    în    Cluj    încă    de    la    înființarea    Universității    „Daciei Superioare”,    în    1919.    Onisifor    Ghibu    (promotor    al    pedagogiei româneşti   şi   al   educației   în   limba   română)   şi   Vladimir   Ghidionescu (promotor   al   pedagogiei   experimentale)   conduceau   Catedrele   I   şi   II de     Pedagogie     de     la     acea     vreme     precum     şi     Laboratorul     de pedagogie   şi   Seminarul   Pedagogic   Universitar.   Primele   specializări didactice   oferite   de   catedrele   pedagogice   clujene   au   fost   Pedagogia şi   Seminarul   Pedagogic   destinat   studenților   altor   facultăți.   După   o perioadă   de   constrângeri   politice   şi   administrative,   în   1990   a   fost reînființată   specializarea   „Pedagogie”,   care   funcționează   şi   astăzi.   În perioada    1991-2003,    specializarea    „Pedagogie”    a    funcționat    în regim   de   dublă   specializare,   cu   „Limba   și   literatura   română”.   Astăzi, Departamentul   de   Științe   ale   Educației   oferă   două   specializari   de nivel   licenta,   „Pedagogie”   şi   „Pedagogia   învățământului   primar   şi preşcolar”,   învățământ   cu   frecventa   și   învățământ   la   distanță   iar   la nivel    master    “Master    în    Management    Educațional”,    „Master    în Consiliere      şcolară      şi      asistență      psihopedagogică”.      Totodată, Departamentul    de    Ştiinte    ale    Educației    oferă    studii    doctorale    în domeniul    „Ştiintelor    educației”,    prin    Școala    doctorală:    “Educație, Reflecție,      Dezvoltare”.      La      nivel      regional,      pe      lângă      oferta specializărilor   în   municipiul   Cluj-Napoca,   Departamentul   de   Ştiinte ale     Educației     oferă     studii     de     nivel     licență     la     specializarea „Pedagogia   învățământului   primar   şi   preşcolar”   în   cadrul   extensiilor facultății   de   Psihologie   şi   Ştiinte   ale   Educației   in   localitățile   Târgu- Mureş, Năsăud şi Sighetu-Marmatiei.

The 5th International Conference

"EDUCATION, REFLECTION, DEVELOPMENT"

7-8 July, 2017

Departamentul de       Științe ale Educației

Educatia 21 Journal

Issue, No. 16/2018