Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației
© 2018, Departamentul de Științe ale Educației       Ciprian Baciu                                                                                                                                                                    

Bine ați venit

SCURT ISTORIC

Departamentul de Științe ale Educației Învățământul   superior   în   domeniul   Științe   ale   educației   funcționează   în Cluj    încă    de    la    înființarea    Universității    „Daciei    Superioare”,    în    1919. Onisifor   Ghibu   (promotor   al   pedagogiei   româneşti   şi   al   educației   în limba    română)    şi    Vladimir    Ghidionescu    (promotor    al    pedagogiei experimentale)   conduceau   Catedrele   I   şi   II   de   Pedagogie   de   la   acea vreme   precum   şi   Laboratorul   de   pedagogie   şi   Seminarul   Pedagogic Universitar.     Primele     specializări     didactice     oferite     de     catedrele pedagogice   clujene   au   fost   Pedagogia   şi   Seminarul   Pedagogic   destinat studenților   altor   facultăți.   După   o   perioadă   de   constrângeri   politice   şi administrative,    în    1990    a    fost    reînființată    specializarea    „Pedagogie”, care    funcționează    şi    astăzi.    În    perioada    1991-2003,    specializarea „Pedagogie”   a   funcționat   în   regim   de   dublă   specializare,   cu   „Limba   și literatura   română”.   Astăzi   Departamentul   de   Științe   ale   Educației   oferă două     specializari     de     nivel     licenta,     „Pedagogie”     şi     „Pedagogia învățământului     primar     şi     preşcolar”,     învățământ     cu     frecventa     și învățământ    la    distanță    iar    la    nivel    master    “Master    în    Management Educațional”,        „Master        în        Consiliere        şcolară        şi        asistență psihopedagogică”,    “Master    în    Educație    Civică”,    “Master    în    “Designer Instructional”.   Totodată,   Departamentul   de   Ştiinte   ale   Educației   oferă studii     doctorale     în     domeniul     „Ştiintelor     educației”,     prin     Școala doctorală:   “Educație,   Reflecție,   Dezvoltare”.   La   nivel   regional,   pe   lângă oferta    specializărilor    în    municipiul    Cluj-Napoca,    Departamentul    de Ştiinte    ale    Educației    oferă    studii    de    nivel    licență    la    specializarea „Pedagogia   învățământului   primar   şi   preşcolar”   în   cadrul   extensiilor facultății    de    Psihologie    şi    Ştiinte    ale    Educației    in    localitățile    Târgu- Mureş, Năsăud, Vatra Dornei şi Sighetu-Marmatiei.

Educatia 21 Journal

Issue, No. 15/2017