Program conversie profesionala

Programe de formare continua

Anunțuri

Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - Departamentul de Științe ale Educației

Proiectul „Academia profesorilor” la Valencia

Teacher Academy Sustainable Communication goes Valencia for first testing of European joint training programme

The TASC – Teacher Academy Sustainable communication – is an Erasmus+-project in which twelve partners of seven countries work together on creating an international joint training programme (20 ECTS) with sustainable communication as a focus. In this way, TASC wants to support European teachers in attaining the necessary communicative skills for becoming agile and reflective teachers capable of preventing, or eliminating, violence, discrimination, polarisation, exclusion and bullying.

From June 4th till June 8th , each country delegates teacher trainers to perform the first testing round of grade A (6 ECTS) of the joint training programme ‘sustainable communication’ in Valencia. During this testing, 20 teacher trainers from 7 different countries provide feedback on the first of three parts of the ‘teacher training manual’ (grade A – 6 ECTS). This feedback is the start of the itinerary process in which all modules of the training will be optimized. These modules cover topics such as becoming reflective and agile teachers, non-violent communication, intercultural communication, restorative communication and cooperation for lifelong learning. Digital competences based on the European model are also intertwined in the training programme.

A second objective of the TASC-meeting in Valencia is a retrospect on the first project year (from May 2023 till May 2024) and looking ahead at year two of the project. In year two, the next parts of the teacher training manual, grade B and a nod to grade C, will be developed. Also, the start of the development of the parallel teacher toolkit grade A, with a focus on tools for sustainable communication for teachers themselves to use in the school or classroom, is on the agenda for Spain. This makes for an important component of the meeting since 175 teachers will be testing this toolkit, consisting of 15 tools, in their class and school in September 2024. TASC focuses consciously on teachers within the work field because they are the cornerstone of society. Communication as a transversal competence gains more and more importance in this society in order to counter polarisation, violence and discrimination. The consortium hopes to empower teachers to become more competent and more agile.

Details:
at Valencia


ERD2024 - International Conference "Education, Reflection, Development"

The 12th International Conference "Education, Reflection, Development" will take place from 06th to 07th of June 2024 in Cluj-Napoca, Romania.

The conference has a wide area of topics, promoting the diversity of the various educational approaches.

Leading experts, researchers, teachers, doctoral students from all over the world will share their knowledge and experiences concerning Education, and many other exciting themes through presentations, group meetings and captivating keynotes.

Details:
https://educationalsciences.net


Conferința Națională „Identitate și diversitate în educație”

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației, Extensia Sighetu-Marmației, organizează în data de 31 mai 2024, Conferința Naţională Identitate și diversitate în educație.

Semnificaţia acestui eveniment este dată și de aniversarea a 25 de ani de la înființarea specializării Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, în cadrul Extensiei Universității Babeș-Bolyai din Sighetu Marmației a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației.

Detalii:
https://dse.psiedu.ubbcluj.ro/conferinte/identitate-in-educatie-sighet/


Conferinţa naţională „Creativitate şi inovaţie în educaţie”

CONFERINȚA NAȚIONALĂ „CREATIVITATE Șl INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”
CU TEMA: „TEHNOLOGIA VIITORULUI SAU VIITORUL TEHNOLOGIEI”
Târgu Mureș, 24-25 mai 2024

 

Casa Corpului Didactic Mureş şi Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureş - partener gazdă,

în parteneriat cu
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca - Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureş,
Universitatea „Sapientia”,
Universitatea de Arte din Târgu Mureş,
cu sprijinul ISJ Mureş şi al altor organizaţii interesate în domeniul educaţiei şi cercetării,

organizează
a XI-a ediţie a Conferinţei naţionale „Creativitate şi inovaţie în educaţie”,
„Tehnologia viitorului sau viitorul tehnologiei”
în perioada 24-25 mai 2024,
la Centrul UNiX al UMFST, Târgu Mureş, str. Victor Babeş nr. 15

OBIECTIVE:

 • Promovarea demersului didactic creativ, inovativ ca expresie a activității de formare continuă și a dezvoltării profesionale;
 • Promovarea exemplelor de bune practici în contextul învățării față în față și online.

Conferința se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar (învățământ preșcolar, învățământ primar, învățământ gimnazial, învățământ liceal, consilieri şcolari, psihologi, psihopedagogi, învățământ special, profesori documentariști și bibliotecari, alte categorii), din ţară şi din străinătate.

ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR

Înscrierea participanților și încărcarea lucrărilor se poate realiza până la data de 10.05.2024 accesând formularul de înscriere de pe pagina https://forms.gle/M6CA2iZLFW7ipsr66 sau codul QR de pe afişul conferinţei.

Contribuția de participare este de 250 RON/participant unic cu lucrare, sau coautor, sau cu opţiune pentru achiziţionare individuală de volum, 200 RON/participant fără lucrare, prezentările în plen şi lucrările urmând a fi publicate în volumul conferinței, înregistrat cu ISBN la o editură de prestigiu.

Contribuția de participare / persoană înscrisă poate fi virată în contul CCD Mureș (CIF 4323390), R031TREZ47620E335000XXXX deschis la Trezoreria Târgu Mureș (cu mențiunea conferința CIE 2024), până la data de 10.05.2024. Plata poate fi efectuată în numerar sau cu card bancar, inclusiv cardul „Prima de carieră didactică”, la sediul instituţiei, până la data de 10.05.2024. În mod excepţional, pentru persoanele înscrise în termenul stabilit, cu angajament ferm de participare, taxa poate fi achitată cu card şi în prima zi a conferinţei, la sediul CCD Mureş.

O bună organizare a lucrărilor acestei conferințe, impune respectarea termenelor precizate, precum și participarea directă a celor înscriși.

SECȚIUNILE Șl PROGRAMUL CONFERINȚEI

Programul de desfășurare al conferinței va fi afișat pe pagina web a instituţiei, la adresa http://www.ccdmures.ro/index.php?xy=cie și trimis pe adresele de e-mail ale participanților. Gruparea lucrărilor pe secțiuni se va face în funcție de disciplinele/domeniile abordate și de numărul lucrărilor înscrise.

Secţiunile previzionate sunt următoarele:

 1. Învăţământ primar (în limba română/ în limba maghiară)
 2. Învăţământ preşcolar (în limba română/ în limba maghiară)
 3. Limbă şi comunicare (Limba română, Limba maghiară, Limbi moderne)
 4. Management educaţional / Mentorat didactic / Proiecte europene
 5. Matematică şi ştiinţe
 6. Geografie / Istorie
 7. Discipline socio-umane / Religie / Arte/ Educaţie fizică şi sport
 8. Învăţământ profesional / tehnologic / postliceal
 9. Consiliere / psihologie / învățământ special
 10. Biblioteconomie şi documentare

În situaţia înscrierii de lucrări în limba maghiară la secţiunile 4-10, se va organiza o secţiune distinctă pentru prezentări în limba maghiară

NORME DE REDACTARE A LUCRĂRII:

Pentru identificarea operativă a lucrărilor, fișierele încărcate vor fi salvate cu următorul tip de denumire: nume_prenume_sectiune.docx sau nume_prenume_sectiune.doc. Denumirea fișierului nu va depăși 50 de caractere, (model: pop_maria_limba_si_comunicare.docx sau popescu_ion matematica_si_stiinte.doc).

Materialele trimise trebuie să conțină contribuții personale. Lucrările pot avea cel mult doi autori. Pentru o singură contribuţie se primește un singur volum, indiferent de numărul autorilor unui articol. Pentru lucrările redactate în altă limbă decât limba română, se solicită traducerea titlului lucrării în limba română și realizarea unui rezumat al lucrării, maximum 10 rânduri, redactat în limba română. Redactarea lucrării se realizează în format Office Word (*.docx, *.doc), A 4, font Times New Roman, dimensiune 12, spațiere la un rând, cu margini egale de 20 mm, cu diacritice. Titlul lucrării se scrie cu majuscule, centrat, la două rânduri față de marginea de sus a paginii. Sub titlu se precizează: profesia, numele și prenumele autorului, instituția, localitatea, județul. La finalul lucrării, se consemnează, obligatoriu, bibliografia, în stil APA, după cum urmează: nume, prenume autor/autori (anul publicării), titlul lucrării, editura, localitatea, eventual link de acces spre sursele web. Lucrarea și rezumatul se redactează și se salvează în cadrul aceluiași fișier editabil, nu în fișiere separate.

Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor, corectitudinea gramaticală, ortografie aparține în totalitate autorilor, lucrările vor fi verificate utilizând un program de antiplagiat. Lucrările care se abat de la normele de tehnoredactare precizate sau nu corespund condițiilor mai sus-formulate, vor fi respinse. Pentru prezentarea lucrărilor în secțiuni, recomandăm autorilor să se rezume la un număr de slide-uri care să permită expunerea în cel mult 10 minute.

Creativitate şi inovaţie în educaţie - Tehnologia viitorului sau viitorul tehnologiei

Vă invităm cordial să vă alăturați nouă la această conferință devenită o tradiţie, unde vom explora împreună provocările și oportunitățile aduse de evoluția tehnologiei în domeniul educației. Prin participarea dumneavoastră, veți contribui la schimburi de idei și perspective care vor contura direcția educației viitorului. Vă așteptăm cu nerăbdare să fim parte din această experiență memorabilă și să construim împreună viitorul educației prin creativitate și inovație!


Conferința Abordarea Reggio Emilia în Educația Timpurie

Conferința Abordarea Reggio Emilia în Educația Timpurie (nivel antepreșcolar și preșcolar), inițiată de Asociația Reggio Emilia, în colaborare cu Departamentul de Științe ale Educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, are ca obiectiv principal promovarea abordării educaționale Reggio Emilia în rândul cadrelor didactice care predau la nivel antepreșcolar și preșcolar.

Evenimentul va avea un format hibrid (fizic & online), iar pentru înscriere, accesați:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctnxGilEM5sGUSzbOcduUuJptTyJ45RqBhNYf5qmRTINe8AA/viewform

Alte detalii:
https://dse.psiedu.ubbcluj.ro/conferinte/conferinta-reggio-emilia


Conferința „Pedagogia diferențierii - resemnificări conceptuale și praxiologice actuale” - Ediția a II-a

26 aprilie 2024, Centrul Universitar UBB din Reșița

Conferința Pedagogia diferențierii - resemnificări conceptuale și praxiologice actuale, organizată la Centrul Universitar UBB din Reșița, se adresează cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, studenților, precum și tuturor celor interesați să exploreze și să își îmbunătățească practicile pedagogice în conformitate cu principiile diferențierii și inclusivității.

Evenimentul va găzdui 7 workshopuri cu tematici ofertante, la care se poate participa atât cu prezență fizică, cât și online.

Detalii:
https://dse.psiedu.ubbcluj.ro/conferinte/pedagogia-diferentierii-resita


Program EduWeek 2024

Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5
Urmăriți-ne pe Instagram


ziua 1 eduweek

Ziua 1 - EduWeek 2024

Atelier Înscriere
Atelier flori de hârtie utilizează cod QR
Târgul Caritabil de Primăvară Nu necesită înscriere

Ziua 2 - EduWeek 2024

Atelier Înscriere
Atelier Poveștile Copilăriei Nu necesită înscriere
Program KATA în clasă utilizează cod QR
ziua 2 eduweek

ziua 3 eduweek

Ziua 3 - EduWeek 2024

Atelier Înscriere
Atelier materiale Montessori - prezentare, aplicații, explorare utilizează cod QR
Atelier Grouth Mindset utilizează cod QR

Ziua 4 - EduWeek 2024

Atelier Înscriere
Atelier Roboți Educaționali utilizează cod QR
Atelier Step by Step utilizează cod QR
ziua 4 eduweek

conferința studenților

Conferința Științifică Studențească, Ediția a III-a

10:00 keynote speaker, Prof. univ. dr. Claudiu Marian Bunăiașu - Universitatea din Craiova, Abordarea comprehensivă a dezvoltării competențelor studenților, asociate educației pentru dezvoltare durabilă; repere conceptuale și modele operaționale
12:00 - 16:00 Comunicări pe secțiuni

Participarea este gratuită. Termen extins pentru înscriere: 07 aprilie 2024.

Detalii despre înscriere

Conferința Științifică Studențească, Ediția a III-a

12 aprilie 2024, Cluj-Napoca

Studenților de la oricare din universitățile din țară le este adresată invitația de participare gratuită la cea de-a treia ediție a evenimentului, care va avea loc atât fizic, cât și online. Termenul limită pentru înscriere este 31 martie 2024.

Detalii:
https://dse.psiedu.ubbcluj.ro/conferinte/conferinta-stiintifica-studenteasca-e3


1 2 >
Acest site utilizeaza cookie-uri numai pentru a facilita navigarea si imbunatatirea experientei in site. Prin continuarea navigarii pe acest site, va exprimati acordul pentru stocarea datelor de tip cookie.  Accept