Program conversie profesionala

Programe de formare continua

Conferința Științifică Studențească, Ediția a II-a

Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - Departamentul de Științe ale Educației

 Conferința Științifică Studențească - Educația în Societatea Cunoașterii: Provocări, Tendințe, Oportunități, Ediția a II-a

Conferința Științifică Studențească - Ediția a II-a, organizată de Departamentul de Științe ale Educației, creează contextul desfășurării unor sesiuni de comunicări științifice la care aceștia sunt invitați să participe sub îndrumarea cadrelor didactice universitare. Scopul urmărit este acela de a răspunde nevoilor de formare academică și profesională a studenților. Programul conferinței propune secțiuni tematice de actualitate, la care studenții programelor de nivel licență și de nivel master din domeniul Științe ale Educației se pot înscrie pentru a prezenta lucrări științifice originale, în calitate de autori sau co-autori. Lucrările înscrise și prezentate în cadrul fiecărei secțiuni sunt evaluate de o comisie formată din specialiști în domeniul Științelor Educației, cadre didactice în cadrul facultății organizatoare.
 Sunt invitați să participe atât studenții din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, cât și studenți de la alte universități din țară.

Obiective

 1. Dezvoltarea competențelor de cercetare ale studenților în domeniul Științelor Educației;
 2. Dezvoltarea competențelor studenților de a elabora și susține public o lucrare științifică;
 3. Dezvoltarea competențelor de comunicare ale studenților într-un context academic;
 4. Valorizarea unor contribuții semnificative ale studenților la dezvoltarea cunoașterii și a unor bune practici în domeniul Educației.

Oportunități

Studenții participanți au ocazia să prezinte rezultate ale activității lor de cercetare și să dezbată împreună cu cadrele didactice și cu colegii studenți temele abordate, valorificându-și cunoștințele de specialitate și realizând schimburi valoroase de idei și experiențe academice sau practice. Prin participarea lor activă în cadrul conferinței, studenții au oportunitatea de a observa modalități diverse de articulare a diferitelor sisteme metodologice și a instrumentelor de cercetare aplicate, în funcție de temele de cercetare abordate. De asemenea, implicarea asumată și responsabilă a studenților în cadrul acestei manifestări științifice constituie un exercițiu util în vederea elaborării și susținerii lucrărilor de licență și a disertațiilor.

Înregistrare

Participarea este gratuită. Termen limită pentru înscriere: 25 aprilie 2023.

Formularul de înscriere

conferinta studenti

Programul conferinței

28 aprilie 2023
Alătură-te plenului cu Microsoft Teams
10:00 Cuvânt de deschidere a Conferinţei, Prof. univ. dr. habil. Ion Albulescu - Dir. Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
10:00+ keynote speaker, Prof. univ. dr. Lucian Ciolan - Universitatea din Bucuresti, Pedagogiile inovative: designul transformării proceselor de învățare
11:00 keynote speaker, Assist. Prof. Laura JONES - Liberty University, USA, Changing the Inside First: Strategies for Developing a Growth Mindset in our Students
12:00 - 12:30 Pauză
12:30 - 16:00 Comunicări pe secțiuni (link-urile de acces online, pe secțiuni, se găsesc în programul următor:)
Programul pe secțiuni

Comitetul de organizare

 • Conf. univ. dr. Delia MUSTE
 • Conf. univ. dr. Dana Amalia JUCAN
 • Conf. univ. dr. Adriana Denisa MANEA
 • Conf. univ. dr. Lavinia NIȚULESCU
 • Lect. univ. dr. Olga CHIȘ
 • Lect. univ. dr. Claudia Maria CUC
 • Asist. univ. dr. Denisa MOLDOVAN

Contact

conferinta.studenteasca@gmail.com