Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației
© 2019, Departamentul de Științe ale Educației                                                                                                                                                                         

Școala doctorală

“Educatie, Reflectie, Dezvoltare”

Consiliul Școlii Doctorale PROF. UNIV. DR. CHIȘ VASILE  Director PROF. UNIV. DR. ALBULESCU ION Membru PROF. UNIV. DR. PÂRV BAZIL Membru STUD. DRD. SIMA (COSTE) MONICA Membru

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITEREA LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

THEMES FOR ADMISSION EXAM AT THE DOCTORATE

SESSION SEPTEMBER 2018

CRITERII SPECIFICE DE ADMITERE LA ABILITARE:

1.  

Pot  

fi  

admiși  

candidați  

cu  

licența  

în  

următoarele  

specializări:  

Științe  

ale  

Educației,

Psihologie, Filosofie, Sociologie, Teologie, Educație fizică.

2.  

Candidații  

trebuie  

să  

îndeplinească  

standardele  

CNATDCU  

prin  

publicații  

științifice  

în

domeniul   

Științelor   

educației,   

apărute   

în   

reviste   

de   

specialitate   

aparținând   

acestui

domeniu.

3.  

Realizările  

științifice  

ale  

candidatului  

sunt  

relevante,  

inclusiv  

prin  

prisma  

citărilor,  

în

domeniul Științe ale Educației.

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

anul universitar 2018 – 2019

Lista Conducătorilor de Doctorat

PROF. UNIV. DR. HABIL. ALBULESCU ION Titular UBB Profil științific Curriculum Vitae PROF. UNIV. DR. BOCOȘ BINȚINȚAN MUȘATA DACIA Titular UBB Profil științific Curriculum Vitae PROF. UNIV. DR. CHIȘ VASILE  Titular UBB Profil științific Curriculum Vitae PROF. UNIV. DR. STAN CRISTIAN Titular UBB Profil științific Curriculum Vitae CONF. UNIV. DR. HABIL. RUSU ALINA Titular UBB Profil științific Curriculum Vitae PROF. UNIV. DR. ROMAN ALINA Asociat Profil științific Curriculum Vitae

Lista Membrilor Comisiilor de Îndrumare

CONF. UNIV. DR. GLAVA CĂTĂLIN CONF. UNIV. DR. GLAVA ADINA CONF. UNIV. DR. RĂDUȚ - TACIU RAMONA CONF. UNIV. DR. CATALANO HORAȚIU ROCO LECT. UNIV. DR. CHIȘ OLGA LECT. UNIV. DR. CRIȘAN CLAUDIA LECT. UNIV. DR. DENISA MANEA LECT. UNIV. DR. JUCAN DANA LECT. UNIV. DR. MUSTE DELIA LECT. UNIV. DR. STAN CORNELIA
INSTITUTUL DE STUDII DOCTORALE UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI Informații, reglementări și anunțuri Admitere Desfășurarea Studiilor de Doctorat Susținerea publică a tezelor Reglementări în vigoare Formulare Anunțuri
© 2019, Departamentul de Științe ale Educației

Școala doctorală

“Educatie, Reflectie, Dezvoltare”

Consiliul Școlii Doctorale PROF. UNIV. DR. CHIȘ VASILE  Director PROF. UNIV. DR. ALBULESCU ION Membru PROF. UNIV. DR. PÂRV BAZIL Membru STUD. DRD. SIMA (COSTE) MONICA Membru

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITEREA LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

THEMES FOR ADMISSION EXAM AT THE DOCTORATE

SESSION SEPTEMBER 2018

CRITERII SPECIFICE DE ADMITERE LA ABILITARE:

1.   

Pot   

fi   

admiși   

candidați   

cu   

licența   

în   

următoarele   

specializări:   

Științe   

ale

Educației, Psihologie, Filosofie, Sociologie, Teologie, Educație fizică.

2.  

Candidații  

trebuie  

să  

îndeplinească  

standardele  

CNATDCU  

prin  

publicații

științifice  

în  

domeniul  

Științelor  

educației,  

apărute  

în  

reviste  

de  

specialitate

aparținând acestui domeniu.

3.  

Realizările  

științifice  

ale  

candidatului  

sunt  

relevante,  

inclusiv  

prin  

prisma

citărilor, în domeniul Științe ale Educației.

Departamentul de       Științe ale Educației

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

anul universitar 2018 – 2019

Lista Conducătorilor de Doctorat

PROF. UNIV. DR. HABIL. ALBULESCU ION Profil științific  CV PROF. UNIV. DR. BOCOȘ BINȚINȚAN MUȘATA DACIA Profil științific  CV PROF. UNIV. DR. CHIȘ VASILE  Profil științific CV PROF. UNIV. DR. STAN CRISTIAN Profil științific CV CONF. UNIV. DR. HABIL. RUSU ALINA Profil științific  CV PROF. UNIV. DR. ROMAN ALINA Profil științific CV