Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației
© 2018, Departamentul de Științe ale Educației       Ciprian Baciu                                                                                                                                                                    

Școala doctorală

“Educatie, Reflectie, Dezvoltare”

Consiliul Școlii Doctorale PROF. UNIV. DR. CHIȘ VASILE  Director PROF. UNIV. DR. ALBULESCU ION Membru PROF. UNIV. DR. PÂRV BAZIL Membru STUD. DRD. SIMA (COSTE) MONICA Membru

Lista Conducătorilor de Doctorat

PROF. UNIV. DR. HABIL. ALBULESCU ION TITULAR UBB PROF. UNIV. DR. BOCOȘ BINȚINȚAN MUȘATA DACIA TITULAR UBB PROF. UNIV. DR. CHIȘ VASILE  TITULAR UBB PROF. UNIV. DR. STAN CRISTIAN TITULAR UBB CONF. UNIV. DR. HABIL. RUSU ALINA TITULAR UBB PROF. UNIV. DR. ROMAN ALINA ASOCIAT

Lista Membrilor Comisiilor de Îndrumare

CONF. UNIV. DR. GLAVA CĂTĂLIN CONF. UNIV. DR. GLAVA ADINA CONF. UNIV. DR. RĂDUȚ - TACIU RAMONA CONF. UNIV. DR. CATALANO HORAȚIU ROCO LECT. UNIV. DR. CHIȘ OLGA LECT. UNIV. DR. CRIȘAN CLAUDIA LECT. UNIV. DR. DENISA MANEA LECT. UNIV. DR. JUCAN DANA LECT. UNIV. DR. MUSTE DELIA LECT. UNIV. DR. STAN CORNELIA

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITEREA LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

THEMES FOR ADMISSION EXAM AT THE DOCTORATE

SESSION SEPTEMBER 2018

CRITERII SPECIFICE DE ADMITERE LA ABILITARE:

1. Pot fi admiși candidați cu licența în următoarele specializări: Științe ale Educației,

Psihologie, Filosofie, Sociologie, Teologie, Educație fizică.

2. Candidații trebuie să îndeplinească standardele CNATDCU prin publicații științifice în

domeniul Științelor educației, apărute în reviste de specialitate aparținând acestui

domeniu.

3. Realizările științifice ale candidatului sunt relevante, inclusiv prin prisma citărilor, în

domeniul Științe ale Educației.

SYLLABUS :

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

anul universitar 2017 – 2018

© 2017, Departamentul de Științe ale Educației Ciprian Baciu

Școala doctorală

“Educatie, Reflectie, Dezvoltare”

Consiliul Școlii Doctorale PROF. UNIV. DR. CHIȘ VASILE  Director PROF. UNIV. DR. ALBULESCU ION Membru PROF. UNIV. DR. PÂRV BAZIL Membru STUD. DRD. SIMA (COSTE) MONICA Membru

Lista Conducătorilor de Doctorat

PROF. UNIV. DR. HABIL. ALBULESCU ION TITULAR UBB PROF. UNIV. DR. BOCOȘ BINȚINȚAN MUȘATA DACIA TITULAR UBB PROF. UNIV. DR. CHIȘ VASILE  TITULAR UBB PROF. UNIV. DR. STAN CRISTIAN TITULAR UBB CONF. UNIV. DR. HABIL. RUSU ALINA TITULAR UBB PROF. UNIV. DR. ROMAN ALINA ASOCIAT

Lista Membrilor Comisiilor de Îndrumare

CONF. UNIV. DR. GLAVA CĂTĂLIN CONF. UNIV. DR. GLAVA ADINA CONF. UNIV. DR. RĂDUȚ - TACIU RAMONA CONF. UNIV. DR. CATALANO HORAȚIU ROCO LECT. UNIV. DR. CHIȘ OLGA LECT. UNIV. DR. CRIȘAN CLAUDIA LECT. UNIV. DR. DENISA MANEA LECT. UNIV. DR. JUCAN DANA LECT. UNIV. DR. MUSTE DELIA LECT. UNIV. DR. STAN CORNELIA

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITEREA LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

THEMES FOR ADMISSION EXAM AT THE DOCTORATE

SESSION SEPTEMBER 2018

CRITERII SPECIFICE DE ADMITERE LA ABILITARE:

1. Pot fi admiși candidați cu licența în următoarele specializări: Științe ale

Educației, Psihologie, Filosofie, Sociologie, Teologie, Educație fizică.

2. Candidații trebuie să îndeplinească standardele CNATDCU prin publicații

științifice în domeniul Științelor educației, apărute în reviste de specialitate

aparținând acestui domeniu.

3. Realizările științifice ale candidatului sunt relevante, inclusiv prin prisma

citărilor, în domeniul Științe ale Educației.

SYLLABUS :

Departamentul de       Științe ale Educației