Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației
© 2019, Departamentul de Științe ale Educației                                                                                                                                                                         

Masterat

Consiliere școlară și asistență pedagogică:

Management Educațional

Admitere

  

Masterat consiliere școlară și asistență pedagogică

Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Consilier   şcolar;   Consilier   orientare   privind   cariera;   Asistent de     cercetare     în     pedagogie;     Cercetător     în     pedagogie; Referent   de   specialitate   învăţământ;   Consilier   vocaţional; Formator; Formator de formatori.

Masterat Management Educational

Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Asistent   de   cercetare   in   pedagogie,   Consilier   invatamant, Conducator   tabara   scolara,   Director   unitate   de   invatamant, Director   Casa   Corpului   Didactic,   Director   Centrul   Judetean de     Resurse     si     Asistenta     Educationala     (CJRAE),     Expert invatamant, Inspector scolar.   
Tematica și bibliografia Tematica și bibliografia Fișele disciplinelor Fișele disciplinelor Informații examen de disertatie Informații examen de disertatie Tematica și bibliografia Tematica și bibliografia Criterii de admitere Criterii de admitere Informații Admitere Nivel Masterat Informații Admitere Nivel Masterat
Fișele disciplinelor Fișele disciplinelor Plan de învățământ Plan de învățământ Plan de învățământ Plan de învățământ
© 2019, Departamentul de Științe ale Educației

Masterat

Consiliere școlară și asistență pedagogică:

Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Consilier   şcolar;   Consilier   orientare   privind   cariera; Asistent    de    cercetare    în    pedagogie;    Cercetător    în pedagogie;     Referent     de     specialitate     învăţământ; Consilier      vocaţional;      Formator;      Formator      de formatori.

Management Educațional

Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Asistent    de    cercetare    in    pedagogie,    Consilier invatamant,   Conducator   tabara   scolara,   Director unitate   de   invatamant,   Director   Casa   Corpului Didactic,   Director   Centrul   Judetean   de   Resurse si      Asistenta      Educationala      (CJRAE),      Expert invatamant, Inspector scolar.  

Admitere

  
Departamentul de       Științe ale Educației
Informații examen de admitere Masterat Informații examen de admitere Masterat
Fișele disciplinelor Fișele disciplinelor Tematică și bibliografie Tematică și bibliografie Criterii de admitere Criterii de admitere Fișele disciplinelor Fișele disciplinelor Plan de învățământ Plan de învățământ Plan de învățământ Plan de învățământ Tematica și bibliografia Tematica și bibliografia