Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației
© 2017, Departamentul de Științe ale Educației

Masterat

Consiliere școlară și asistență pedagogică:

Designer Instrucțional

Educație civică

Admitere

  

Masterat consiliere școlară și asistență pedagogică

Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Consilier   şcolar;   Consilier   orientare   privind   cariera;   Asistent de     cercetare     în     pedagogie;     Cercetător     în     pedagogie; Referent   de   specialitate   învăţământ;   Consilier   vocaţional; Formator; Formator de formatori.

Masterat consiliere școlară și asistență pedagogică

Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Designer   instrucţional;   Dezvoltator   de   e-learning;   Referent de     specialitate     învăţământ;     Cercetător     în     pedagogie; Formator; Formator de formatori.

Masterat consiliere școlară și asistență pedagogică

Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Profesor    în    învăţământul    gimnazial;    Expert    învăţământ; Referent      de      specialitate      învăţământ;      Cercetător      în pedagogie; Formator de formatori.   
Tematica și bibliografia Tematica și bibliografia Fișele disciplinelor - an I Informații examen de disertatie Informații examen de disertatie Fișele disciplinelor - an II Tematica și bibliografia Tematica și bibliografia Fișele disciplinelor - an I Informații examen de disertatie Informații examen de disertatie Fișele disciplinelor - an II Informații examen de disertatie Informații examen de disertatie Fișele disciplinelor Informații examen de admitere Masterat Informații examen de admitere Masterat
© 2017, Departamentul de Științe ale Educației

Masterat

Consiliere școlară și asistență pedagogică:

Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Consilier   şcolar;   Consilier   orientare   privind   cariera; Asistent    de    cercetare    în    pedagogie;    Cercetător    în pedagogie;     Referent     de     specialitate     învăţământ; Consilier      vocaţional;      Formator;      Formator      de formatori. Designer Instrucțional Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Designer    instrucţional;    Dezvoltator    de    e-learning; Referent    de    specialitate    învăţământ;    Cercetător    în pedagogie; Formator; Formator de formatori.

Educație civică

Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Profesor       în       învăţământul       gimnazial;       Expert învăţământ;    Referent    de    specialitate    învăţământ; Cercetător în pedagogie; Formator de formatori.

Admitere

  
Departamentul de       Științe ale Educației
Informații examen de admitere Masterat Informații examen de admitere Masterat