Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației
© 2018, Departamentul de Științe ale Educației                                                                                                                                                                           Webmaster: Asist.univ. Ciprian Baciu

Masterat

Consiliere școlară și asistență pedagogică:

Designer Instrucțional

Educație civică

Admitere

  

Masterat consiliere școlară și asistență pedagogică

Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Consilier   şcolar;   Consilier   orientare   privind   cariera;   Asistent de     cercetare     în     pedagogie;     Cercetător     în     pedagogie; Referent   de   specialitate   învăţământ;   Consilier   vocaţional; Formator; Formator de formatori.

Masterat consiliere școlară și asistență pedagogică

Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Designer   instrucţional;   Dezvoltator   de   e-learning;   Referent de     specialitate     învăţământ;     Cercetător     în     pedagogie; Formator; Formator de formatori.

Masterat consiliere școlară și asistență pedagogică

Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Profesor    în    învăţământul    gimnazial;    Expert    învăţământ; Referent      de      specialitate      învăţământ;      Cercetător      în pedagogie; Formator de formatori.   
Tematica și bibliografia Tematica și bibliografia Fișele disciplinelor Fișele disciplinelor Informații examen de disertatie Informații examen de disertatie Tematica și bibliografia Tematica și bibliografia Fișele disciplinelor Fișele disciplinelor Informații examen de disertatie Informații examen de disertatie Informații examen de disertatie Informații examen de disertatie Fișele disciplinelor Informații examen de admitere Masterat Informații examen de admitere Masterat
© 2017, Departamentul de Științe ale Educației Webmaster: Asist.univ. Ciprian Baciu

Masterat

Consiliere școlară și asistență pedagogică:

Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Consilier   şcolar;   Consilier   orientare   privind   cariera; Asistent    de    cercetare    în    pedagogie;    Cercetător    în pedagogie;     Referent     de     specialitate     învăţământ; Consilier      vocaţional;      Formator;      Formator      de formatori. Designer Instrucțional Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Designer    instrucţional;    Dezvoltator    de    e-learning; Referent    de    specialitate    învăţământ;    Cercetător    în pedagogie; Formator; Formator de formatori.

Educație civică

Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din Român) Profesor       în       învăţământul       gimnazial;       Expert învăţământ;    Referent    de    specialitate    învăţământ; Cercetător în pedagogie; Formator de formatori.

Admitere

  
Departamentul de       Științe ale Educației
Informații examen de admitere Masterat Informații examen de admitere Masterat
Fișele disciplinelor Fișele disciplinelor Fișele disciplinelor Fișele disciplinelor