Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației
© 2019, Departamentul de Științe ale Educației                                                                                                                                                                         

Licență

Pedagogie

Titlu de absolvire: Licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei Denumire calificare: Pedagogie Cod calificare: L40803007010 Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din România)  Consilier     şcolar;     Mentor;     Profesor     în     învăţământul     gimnazial; Dezvoltator    de    e-learning;    Asistent    de    cercetare    în    pedagogie; Consilier   învăţământ;   Referent   de   specialitate   învăţământ;   Consilier pentru tineret; Profesor în învăţământul liceal, postliceal.

Pedagogia Învățământului Primar și

Preșcolar

Titlu de absolvire: Licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei Denumire calificare: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Cod calificare: L40803007030 Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din România)  Profesor      în      învăţământul      primar;      Profesor      în      învăţământul preşcolar;    Profesor    în    învăţământul    preşcolar;    Mentor;    Consilier şcolar;   Dezvoltator   de   e-learning;   Asistent   de   cercetare   în   pedagogie; Consilier   învăţământ;   Referent   de   specialitate   învăţământ;   Consilier pentru tineret.

Examen Licență

Informații examen de licență Informații examen de licență Tematica și bibliografia Tematica și bibliografia Competența lingvistică Competența lingvistică Ghid pentru elaborarea lucrării de licență Ghid pentru elaborarea lucrării de licență
Fișele disciplinelor Fișele disciplinelor Fișele disciplinelor Fișele disciplinelor

Program Conversie Profesională PIPP

Ghid pentru elaborarea lucrării de absolvire Ghid pentru elaborarea lucrării de absolvire Tematica și bibliografia examenului de absolvire Tematica și bibliografia examenului de absolvire
© 2019, Departamentul de Științe ale Educației

Licență

Pedagogie

Titlu de absolvire: Licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei Denumire calificare: Pedagogie Cod calificare: L40803007010 Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din România)  Consilier    şcolar;    Mentor;    Profesor    în    învăţământul    gimnazial; Dezvoltator   de   e-learning;   Asistent   de   cercetare   în   pedagogie; Consilier     învăţământ;     Referent     de     specialitate     învăţământ; Consilier     pentru     tineret;     Profesor     în     învăţământul     liceal, postliceal.

Examen Licență

Departamentul de       Științe ale Educației

Secţia Pedagogia Învățământului

Primar și Preșcolar

Titlu de absolvire: Licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei Denumire calificare: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Cod calificare: L40803007030 Ocupaţii posibile conform: COR (Clasificarea ocupaţiilor din România)  Profesor     în     învăţământul     primar;     Profesor     în     învăţământul preşcolar;   Profesor   în   învăţământul   preşcolar;   Mentor;   Consilier şcolar;     Dezvoltator     de     e-learning;     Asistent     de     cercetare     în pedagogie;     Consilier     învăţământ;     Referent     de     specialitate învăţământ; Consilier pentru tineret.
Inscrieri sesiunea iulie Inscrieri sesiunea iulie Tematica și bibliografia Tematica și bibliografia Competența lingvistică Competența lingvistică Fișele disciplinelor Fișele disciplinelor Fișele disciplinelor Fișele disciplinelor Ghid pentru elaborarea lucrării de licență Ghid pentru elaborarea lucrării de licență

Program Conversie Profesională PIPP

Ghid pentru elaborarea lucrării de absolvire Ghid pentru elaborarea lucrării de absolvire Tematica și bibliografia examenului de absolvire Tematica și bibliografia examenului de absolvire