Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației
© 2018, Departamentul de Științe ale Educației                     Asist.univ. Ciprian Baciu                                                                                                                                                                    

Bine ați venit

SCURT ISTORIC

Departamentul de Științe ale Educației Învățământul   superior   în   domeniul   Științe   ale   educației   funcționează   în Cluj    încă    de    la    înființarea    Universității    „Daciei    Superioare”,    în    1919. Onisifor   Ghibu   (promotor   al   pedagogiei   româneşti   şi   al   educației   în limba    română)    şi    Vladimir    Ghidionescu    (promotor    al    pedagogiei experimentale)   conduceau   Catedrele   I   şi   II   de   Pedagogie   de   la   acea vreme   precum   şi   Laboratorul   de   pedagogie   şi   Seminarul   Pedagogic Universitar.     Primele     specializări     didactice     oferite     de     catedrele pedagogice   clujene   au   fost   Pedagogia   şi   Seminarul   Pedagogic   destinat studenților   altor   facultăți.   După   o   perioadă   de   constrângeri   politice   şi administrative,    în    1990    a    fost    reînființată    specializarea    „Pedagogie”, care    funcționează    şi    astăzi.    În    perioada    1991-2003,    specializarea „Pedagogie”   a   funcționat   în   regim   de   dublă   specializare,   cu   „Limba   și literatura   română”.   Astăzi   Departamentul   de   Științe   ale   Educației   oferă două     specializari     de     nivel     licenta,     „Pedagogie”     şi     „Pedagogia învățământului     primar     şi     preşcolar”,     învățământ     cu     frecventa     și învățământ   la   distanță   iar   la   nivel   master   „Master   în   Consiliere   şcolară şi   asistență   psihopedagogică”,   “Master   în   Educație   Civică”,   “Master   în “Designer     Instructional”.     Totodată,     Departamentul     de     Ştiinte     ale Educației   oferă   studii   doctorale   în   domeniul   „Ştiintelor   educației”,   prin Școala   doctorală:   “Educație,   Reflecție,   Dezvoltare”.   La   nivel   regional,   pe lângă   oferta   specializărilor   în   municipiul   Cluj-Napoca,   Departamentul de   Ştiinte   ale   Educației   oferă   studii   de   nivel   licență   la   specializarea „Pedagogia   învățământului   primar   şi   preşcolar”   în   cadrul   extensiilor facultății    de    Psihologie    şi    Ştiinte    ale    Educației    in    localitățile    Târgu- Mureş, Năsăud, Vatra Dornei şi Sighetu-Marmatiei.

Educatia 21 Journal

Issue, No. 15/2017

© 2017, Departamentul de Științe ale Educației Webmaster: Asist.univ. Ciprian Baciu

Bine ați venit

SCURT ISTORIC

Departamentul de Științe ale Educației Învățământul      superior      în      domeniul      Științe      ale      educației funcționează    în    Cluj    încă    de    la    înființarea    Universității    „Daciei Superioare”,    în    1919.    Onisifor    Ghibu    (promotor    al    pedagogiei româneşti   şi   al   educației   în   limba   română)   şi   Vladimir   Ghidionescu (promotor   al   pedagogiei   experimentale)   conduceau   Catedrele   I   şi   II de     Pedagogie     de     la     acea     vreme     precum     şi     Laboratorul     de pedagogie   şi   Seminarul   Pedagogic   Universitar.   Primele   specializări didactice   oferite   de   catedrele   pedagogice   clujene   au   fost   Pedagogia şi   Seminarul   Pedagogic   destinat   studenților   altor   facultăți.   După   o perioadă   de   constrângeri   politice   şi   administrative,   în   1990   a   fost reînființată   specializarea   „Pedagogie”,   care   funcționează   şi   astăzi.   În perioada    1991-2003,    specializarea    „Pedagogie”    a    funcționat    în regim   de   dublă   specializare,   cu   „Limba   și   literatura   română”.   Astăzi Departamentul   de   Științe   ale   Educației   oferă   două   specializari   de nivel   licenta,   „Pedagogie”   şi   „Pedagogia   învățământului   primar   şi preşcolar”,   învățământ   cu   frecventa   și   învățământ   la   distanță   iar   la nivel      master      „Master      în      Consiliere      şcolară      şi      asistență psihopedagogică”,   “Master   în   Educație   Civică”,   “Master   în   “Designer Instructional”.    Totodată,    Departamentul    de    Ştiinte    ale    Educației oferă   studii   doctorale   în   domeniul   „Ştiintelor   educației”,   prin   Școala doctorală:    “Educație,    Reflecție,    Dezvoltare”.    La    nivel    regional,    pe lângă        oferta        specializărilor        în        municipiul        Cluj-Napoca, Departamentul   de   Ştiinte   ale   Educației   oferă   studii   de   nivel   licență la   specializarea   „Pedagogia   învățământului   primar   şi   preşcolar”   în cadrul   extensiilor   facultății   de   Psihologie   şi   Ştiinte   ale   Educației   in localitățile     Târgu-     Mureş,     Năsăud,     Vatra     Dornei     şi     Sighetu- Marmatiei.

The 5th International Conference

"EDUCATION, REFLECTION, DEVELOPMENT"

7-8 July, 2017

Departamentul de       Științe ale Educației

Educatia 21 Journal

Issue, No. 15/2017