Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației
© 2018, Departamentul de Științe ale Educației       Ciprian Baciu                                                                                                                                                                    

Fișele disciplinelor

Anul I

Anul II

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

Anul III

© 2017, Departamentul de Științe ale Educației Ciprian Baciu

Fișele disciplinelor

Departamentul de       Științe ale Educației

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

Anul I

Anul II

Anul III