Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației
© 2019, Departamentul de Științe ale Educației                                                                                                                                                                         

Cercetare

Activitatea   de   cercetare   ştiinţifică   a   Departamentului   acoperă   trei componente fundamentale: (1)    cercetarea fundamentală şi aplicativă; (2)     dezvoltarea     (generarea     de     produse     şi     servicii     prototip inovative); (3)     inovarea     (implementarea     în     mediul     socio-economic     a serviciilor şi produselor inovative)

Proiecte

Începând   cu   data   de   1   iulie   2014,   Departamentul   de   Științe   ale Educației,       Universitatea       Babeș-Bolyai,       în       parteneriat       cu Departamentul   de   Știinte   ale   Educației,   Universitatea   din   Oslo   a demarat   proiectul   de   cercetare   cu   titlul   “Alfabetizarea   timpurie   la copiii   de   etnie   Roma   din   România:      predicții,   niveluri   și   strategii   de îmbunătățire    a    gradului    de    alfabetizare”,    proiect    finantat    prin programul      „Cercetare      in      Sectoare      Prioritare”      din      cadrul Mecanismului   Financiar   al   SEE   2009-2014   si   bugetul   de   stat,   nr. contract 15 SEE/30.06.2014. Proiectul    a    fost    initiat    de    catre    Departamentul    de    Stiinte    ale Educatiei    al    Universitatii    Babes-Bolyai    si    urmareste    longitudinal timp   de   2   ani   evolutia   nivelului   de   alfabetizare   al   copiilor   de   etnie Roma    (bilingvi    si    monolingvi)    precum    si    a    copiilor    non-roma (monolingvi)    proveniti    din    aceleasi    comunitati,    cu    scopul    de    a identifica     predictorii     si     factorii     care     contribuie     la     succesul alfabetizarii copiilor de etnie Roma.
Proiectul    ELIRA    -    Alfabetizarea    timpurie    la    copiii    de    etnie Roma     din     România:          predicții,     niveluri     și     strategii     de îmbunătățire a gradului de alfabetizare”
© 2019, Departamentul de Științe ale Educației

Cercetare

Activitatea     de     cercetare     ştiinţifică     a     Departamentului acoperă trei componente fundamentale: (1)  cercetarea fundamentală şi aplicativă; (2)   dezvoltarea   (generarea   de   produse   şi   servicii   prototip     inovative); (3)   inovarea   (implementarea   în   mediul   socio-economic   a serviciilor şi produselor inovative)

Proiecte

Proiectul   ELIRA   -   Alfabetizarea   timpurie   la   copiii   de   etnie   Roma   din România:      predicții,   niveluri   și   strategii   de   îmbunătățire   a   gradului   de alfabetizare”. Proiectul   a   fost   initiat   de   catre   Departamentul   de   Stiinte   ale   Educatiei   al Universitatii    Babes-Bolyai    si    urmareste    longitudinal    timp    de    2    ani evolutia   nivelului   de   alfabetizare   al   copiilor   de   etnie   Roma   (bilingvi   si monolingvi)   precum   si   a   copiilor   non-roma   (monolingvi)   proveniti   din aceleasi   comunitati,   cu   scopul   de   a   identifica   predictorii   si   factorii   care contribuie la succesul alfabetizarii copiilor de etnie Roma.
Departamentul de       Științe ale Educației