Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației
© 2018, Departamentul de Științe ale Educației       Ciprian Baciu                                                                                                                                                                    

Admitere 2018

Calendar admitere nivel licență - sesiunea iulie 2018

11,12,13,16   iulie   2018   -   înscrierea   candidaţilor,   orar   9-13   (specializarea   Pedagogie depune eseul motivational   la inscriere) 17, 18, 19 iulie 2018 - testul scris sau probe eliminatorii (consultati graficul) 18    iulie    2018    -    afişarea    rezultatelor    pentru    probele    cu    test    scris,    depunerea contestaţiilor, ora 9-12 19 iulie 2018 - depunerea contestaţiilor ora 9-12 20 iulie 2018 - afişarea rezultatelor contestaţiilor la probele scrise                      - afişarea rezultatelor eseului motivational si a testului de aptitudini                      - afişarea listelor de admitere 21,   23,   24   iulie   2018   –   confirmarea   locurilor,   depunerea   cererilor   de   redistribuire (orar 9-13) 25 iulie 2018 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire                      - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13) 26 iulie 2018 - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13) 27 iulie 2018 - afişarea listelor finale   Oficiul   Permanent   al   Admiterii   ofera   candidatilor,   pe   tot   parcursul   anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Fisele de inscriere pentru admiterea 2018

Va rugam parcurgeti cu atentie formularele si sa le completati in concordanta cu actele de identificare.
Formularul de inscriere - nr. 1 Formularul de inscriere - nr. 1 Formularul de inscriere - nr.  2 Formularul de inscriere - nr.  2
Regulament Admitere
© 2017, Departamentul de Științe ale Educației Ciprian Baciu

Admitere 2018

Calendar admitere nivel licență - sesiunea iulie 2018

11,12,13,16    iulie    2018    -    înscrierea    candidaţilor,    orar    9-13    (specializarea Pedagogie depune eseul motivational   la inscriere) 17, 18, 19 iulie 2018 - testul scris sau probe eliminatorii (consultati graficul) 18   iulie   2018   -   afişarea   rezultatelor   pentru   probele   cu   test   scris,   depunerea contestaţiilor, ora 9-12 19 iulie 2018 - depunerea contestaţiilor ora 9-12 20 iulie 2018 - afişarea rezultatelor contestaţiilor la probele scrise                      -    afişarea    rezultatelor    eseului    motivational    si    a    testului    de aptitudini                      - afişarea listelor de admitere 21,     23,     24     iulie     2018     –     confirmarea     locurilor,     depunerea     cererilor     de redistribuire (orar 9-13) 25 iulie 2018 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire                      - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13) 26 iulie 2018 - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13) 27 iulie 2018 - afişarea listelor finale   Oficiul    Permanent    al    Admiterii    ofera    candidatilor,    pe    tot    parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Fisele de inscriere pentru admiterea 2018

Va rugam parcurgeti cu atentie formularele si sa le completati in concordanta cu actele de identificare.
Departamentul de       Științe ale Educației