Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Științe ale Educației
© 2018, Departamentul de Științe ale Educației                                                                                                                                                                           Webmaster: Asist.univ. Ciprian Baciu

Admitere 2017

Calendar admitere nivel licență - sesiunea iulie 2017

12,13,14,15 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor ora 9-13 (orar casierie 9-13) Testul scris (sălile vor fi afișate cu o zi înainte): -   18   iulie   2017   –   testul   scris   pt.   specializarile:   Pedagogie   (linia   română),   Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (linia română, maghiară, germană) 19 iulie 2017 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor ora 9-12 20 iulie 2017 - depunerea contestaţiilor ora 9-12 21 iulie 2017 - afişarea rezultatelor contestaţiilor,                       - afişarea listelor de admitere după contestații 24,25,26   iulie   2017   -   confirmarea   locurilor,   depunerea   cererilor   de   redistribuire   ora 9-13 (orar casierie 9-13) 27 iulie 2017 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire                         - confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13) 28 iulie 2017 - confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13) 31 iulie 2017 - afişarea listelor finale   Oficiul   Permanent   al   Admiterii   ofera   candidatilor,   pe   tot   parcursul   anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Fisele de inscriere pentru admiterea 2017

Formularul de inscriere - nr. 1 Formularul de inscriere - nr. 1 Formularul de inscriere - nr.  2 Formularul de inscriere - nr.  2
© 2017, Departamentul de Științe ale Educației Webmaster: Asist.univ. Ciprian Baciu

Admitere 2017

Calendar admitere nivel licență - sesiunea iulie 2017

12,13,14,15 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor ora 9-13 (orar casierie 9-13) Testul scris (sălile vor fi afișate cu o zi înainte): -    18    iulie    2017    –    testul    scris    pt.    specializarile:    Pedagogie    (linia    română), Pedagogia     Învățământului     Primar     și     Preșcolar     (linia     română,     maghiară, germană) 19 iulie 2017 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor ora 9-12 20 iulie 2017 - depunerea contestaţiilor ora 9-12 21 iulie 2017 - afişarea rezultatelor contestaţiilor,                       - afişarea listelor de admitere după contestații 24,25,26   iulie   2017   -   confirmarea   locurilor,   depunerea   cererilor   de   redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13) 27 iulie 2017 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire                         -   confirmarea   locurilor   după   redistribuire   ora   9-13   (orar   casierie 9-13) 28 iulie 2017 -   confirmarea   locurilor   după   redistribuire   ora   9-13   (orar   casierie 9-13) 31 iulie 2017 - afişarea listelor finale   Oficiul    Permanent    al    Admiterii    ofera    candidatilor,    pe    tot    parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Fisele de inscriere pentru admiterea 2017

Departamentul de       Științe ale Educației